Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016 en 2017 pagina’s.

 


 

Rinus Jansen, de man achter Kent Electronics; Silent Key

Rinus Jansen de man achter Kent Electronics is op 25 juni 2017 na een kort ziektebed overleden. Zo is te lezen op de website www.kent-electronics.nl/

Beste bezoeker,
Het was papa’s wens om zijn gewaardeerde klanten zelf op de hoogte te brengen van het beeindigen van zijn levenswerk: Kent Electronics. Helaas is hij hier niet meer aan toegekomen. Vandaar dat wij als gezin u helaas moeten medelen dat papa na een kort en intensief ziektebed op 25 juni 2017 is komen te overlijden. Het is mede dankzij de loyaliteit van de Kent klantenkring dat onze vader tot op het laatste moment nog betrokken was bij Kent Electronics. Wij willen u hiervoor dan ook hartelijk danken. Bestellingen worden op dit moment niet meer in behandeling genomen.

Met vriendelijke groeten, de familie Jansen

 


 

Berend Jan Rechterschot (PA4BJ), Silent Key

Op 23 juni 2017 is op 76-jarige leeftijd overleden OM Berend Jan Rechterschot PA4BJ.

Berend behaalde op 72-jarige leeftijd zijn F-registratie. Hij was een echte zelfbouwer. Zelfbouw maakte voor hem een groot deel uit van de hobby. Daarnaast experimenteerde hij veel met antennes. Ook in de afdelingsronde was hij regelmatig aanwezig.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Dat hij moge rusten vrede.

Namens bestuur en leden VERON afdeling Deventer,
Jan Dufour PA2LSB, secretaris

 


 

OM Cor Nuis (PA2CNR), Silent Key

Het is zoals het is
De agenda is leeg
De radio stil
De microfoon neergelegd
De seinsleutel geeft geen teken meer

Op 16 juni 2017 is op 79-jarige leeftijd van ons heengegaan ons zeer gewaardeerde afdelingslid OM Cor Nuis PA2CNR.

Nog maar een aantal weken daarvoor was Cor met de hobby bezig tijdens het molenweekend van afdeling 42 te Rockanje, kort daarna is hij ziek geworden. Hij was een actief lid van onze afdeling die trouw alle clubavonden bezocht.

Hij was beheerder van onze clubcall PI4VPO en in die hoedanigheid verzorgde hij alle QSL post en was hij award manager. Ook deed hij mee aan alle clubactiviteiten zoals de PACC en de velddagen. Iedere maand deed hij weer als logger mee met de locator contest en kende praktisch iedere amateur die zich in meldde om een puntje te geven.

Cor verzamelde graag certificaten en awards en hij was dan ook lid van de “Diplom Interessen Gruppe DIG-PA. Ook was hij MARAC- lid en toen seinen en opnemen niet meer ging vanwege de veteranenziekte werd hij lid van European PSK Club en stortte zich vol overgave op het maken van verbindingen met PSK.

Cor heeft geen gemakkelijk leven gehad. De veteranen ziekte legde hem een aantal beperkingen op en daarna kwam zijn echtgenote vroegtijdig te overlijden, maar toch bleef hij trouw aan zijn radio hobby. Nuchter als hij was zei hij steevast “Het is zoals het is”.

Op 21 juni 2017 hebben familie, vrienden en zendamateurs afscheid van hem genomen. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe.

Namens leden en bestuur VERON afdeling 42 Voorne en Putten e.o.,
Marjolein de Roo PD2MDR

 


 

OM Harm Freije (PA0HSF), Silent Key

Op 12 juni 2017 overleed Harm Freije, PA0HSF op de leeftijd van 88 jaar.

Harm Freije is meer dan 42 jaar de zendamateur in het Groninger land geweest, die de in- en uitgaande verzending van de QSL-kaarten verzorgde van de zendamateurs in en rond Groningen. Maandelijks zeulde hij met een zware koffer met QSL-kaarten naar de afdelingsavonden. Trouw bewaarde hij ook de (nog) niet afgehaalde kaarten, zodat de koffer steeds zwaarder werd. Een paar jaar geleden kwam er een eind aan het sjouwen; het werd hem te zwaar. Maar hij had gewild het tot zijn overlijden te mogen doen.

In de tijd dat Harm als QSL-manager de kaarten verzorgde waren er ook veel meer kaarten te verzorgen dan tegenwoordig. Maar de grote zwarte koffer is nog steeds in gebruik. De zendamateurs zijn Harm dankbaar dat hij dit zo lang en zo zorgvuldig en accuraat heeft willen doen.

Persoonlijk ken ik Harm vanaf 1969, als elektronica-technicus van de afdeling Audiologie van het Academisch Ziekenhuis in Groningen, thans UMCG.  De afbeelding op de rouwkaart is precies zoals ik hem heb gekend. In zijn eigen hoekje, omringd door apparatuur van Audiologie en het Doveninstituut. Zorgvuldig werkend, reparerend op zijn doordachte manier, een beetje voorovergebogen.

Harm heeft voor mij het eerste hulpapparaatje, een viervoudige verzwakker, gebouwd als onderdeel van mijn meetopstelling voor de wetenschap.

In de pauze van het werk, nooit tijdens het werk, kwam dan de QSL-koffer op tafel om nog wat te sorteren.

We kenden Harm als een betrouwbare, behulpzame en rustige man met een bijzondere kant voor de zendamateurs en hun QSL-kaarten. Hij kreeg terecht de Gouden Speld van de VERON, uitgereikt in 1996.

Dat hij ruste in vrede, we zeggen dan: PA0HSF Silent Key. De morsesleutel is stilgevallen. De afdeling V2G was vertegenwoordigd bij zijn ter aarde bestelling in zijn woonplaats Harkstede.

Namens de VERON afdeling Groningen,
Harm K. Schutte PC5BV

 


 

OM Jan Bulsink (PA3EML), Silent Key

Jan Bulsink, PA3EML, bestuurslid van VERON afdeling A24 is overleden.

Enkele weken geleden werd Jan opgenomen in het ziekenhuis na een hersenbloeding. Hij heeft daarvan niet mogen herstellen en wij hebben op 16 mei 2017 van zijn familie vernomen dat hij is overleden. Jan is 75 jaar geworden.

Jan is jarenlang de organisator en coördinator  geweest van ons jaarlijkse Pinksterkamp. Hij was er dan ook steevast bij aanwezig met zijn echtgenote Thea en met andere familieleden. Als zij met hun camper onderweg waren, was Jan regelmatig op HF te horen en maakte hij vele verbindingen.

Jan was tevens de webmaster van de website www.pi4dtc.nl maar bovenal was hij zendamateur in hart en nieren.

Het bestuur en leden van de afdeling A24 wensen Thea en de familieleden veel sterkte toe met dit grote verlies.

Namens het bestuur en de leden van afdeling A24, Doetinchem.
Fokke Mooij, PA3BUX, secretaris.