Silent Key tekening van Dick Kraayveld (PA3ALM)Overlijdensberichten van de afgelopen 3 maanden

Overlijdensberichten kunt u aan ons doorgeven via het contactformulier.

Zoekt u oudere overlijdensberichten?

Deze zijn terug te vinden op de 2009, 2010, 2011, 2012, 201320142015, 2016 en 2017 pagina’s.

 


 

OM Ben Lampe (PA0BLB), Silent Key

Op zondag 15 januari 2017 is Ben Lampe, PA0BLB op 95 jarige leeftijd overleden. Hij was het oudste lid van de afdeling en mede oprichter van A67.

Ben is voor ons naast een gewaardeerd mens ook voor het radio-amateurisme zeer waardevol geweest. Hij was de pionier op radio en tv gebied in de vroegere jaren en heeft voor het radio-amateurisme ook veel voor Assen betekend. Met een kleine groep werd bij Ben thuis over de radio hobby gesproken. Door zijn enthousiasme werd de kantine al snel te klein doordat er steeds meer geïnteresseerden in de radio hobby bij kwamen. Er werden zelfs cursussen gegeven, zodat men noodgedwongen naar een andere locatie moest om de vergaderingen daar te houden.

Ben was de promotor van diverse activiteiten op radiogebied, zoals Jota (1973) en werd menigeen enthousiast om aan wedstrijden mee te doen zoals aan het Worked All Province certificaat. Ook was hij de sponsor van het “Drenthe Certificaat ” Want er moest toch ook een Certificaat van Drentse luister en zendamateurs komen? Al snel ontstond er de behoefte om elkaar via de ether te ontmoeten op een vaste frequentie, en dat werd in 1977 de geboorte van de Hunebed-ronde. Deze werd, en wordt nog steeds! uitgezonden op zondagmorgen op de huisfrequentie 145.275 MHz. Volgens Ben was dat de enige juiste frequentie voor de regio Assen. Onlangs werd de 2000e uitzending met een te behalen certificaat uitgezonden.

Ben heeft naast de vele activiteiten, zelf ook veel plezier aan de hobby gehad, en zijn kennis met velen gedeeld. Dit gebeurde dan in het “Nederlands talig amateurnet “en in de “PA0ZX ronde ” Ook op de maandelijkse bijeenkomsten op de “SooS “was Ben een graag geziene gast, en heeft ook daar zijn kennis en ervaring met ons gedeeld. Op latere leeftijd (+90 jaar!) werd nog voornamelijk geluisterd, ook naar de technische rondes om vooral bij te blijven. We verliezen in Ben een gewaardeerd en kundig radio amateur die velen door zijn toedoen kennis heeft laten maken met de fascinerende hobby “Radioamateur”

Namens het bestuur van VERON A67 onze condoleances voor de nabestaanden.

 


 

OM Bert Wijling (PA0BWY), Silent Key

OM Bert Wijling (PA0BWY), Silent KeyVia de media ontvingen wij het bericht dat op woensdag 4 januari 2017 op 86 jarige leeftijd is overleden Bert Wijling PA0BWY.

Bert was een gewaardeerde medewerker van de technische bemanning van PA0AA toen de vereniging zender nog in de laktoren van Sikkens in Sassenheim gevestigd was. Ook was Bert erg betrokken bij alles wat er bij het voormalige afdeling station PI4LD in het Katwijks Zeehospitium gebeurde. Bert was ook drager van de Gouden Speld die hij heeft gekregen vanwege zijn verdiensten voor het amateurisme. Bert heeft altijd interesse gehad voor modelspoor treinen. Toen de belangstelling voor de radio wat minder werd, nam de treinenhobby een groot deel van de beschikbare tijd in beslag. We gedenken Bert als een aimabele man.

In besloten familiekring is op maandag 9 januari afscheid genomen van Bert.

We wensen Ada, kinderen, klein- en achterkleinkinderen sterkte toe met dit verlies.

Namens afdeling Leiden
Jaap van Duin PA7DA Voorzitter en Jos Disselhorst PA3ACJ

 


 

OM Wim Bilars (PA3GRE), Silent Key

Met grote verslagenheid namen we in december 2016 kennis van het overlijden van OM Wim Bilars, PA3GRE.

We hebben Wim leren kennen in Dennenheul, alwaar in 1994 een cursus radiozendamateur werd gegeven door een groep amateurs die later de CGR hebben gevormd: de Commissie voor Gehandicapte Radioamateurs. Door de beperkingen die Wim had, lukte het hem niet om te slagen via de reguliere examens.

Nu nog komt jaarlijks een groep gehandicapte radioamateurs bijeen in Dennenheul die daar ooit examen heeft gedaan. Wim was daarvan één van de deelnemers.

Het weekend van 25-28 november j.l. was Wim nog enthousiast aanwezig. Nu met zijn XYL erbij als mantelzorger, want het ging niet al te goed met hem. Fijn te vernemen van zijn XYL José dat zij samen van het weekend hebben mogen genieten. En wij natuurlijk ook met hun aanwezigheid. Maar dat we zo kort na het Dennenheul-weekend afscheid van Wim moeten nemen, hadden we niet zien aankomen.

Als er tijdens het Dennenheul-weekend een contest was (PA-beker of Friese 11-steden) dan was Wim er altijd om daaraan deel te nemen in phone, ondanks dat hij stotterde. Volgens mij hebben de tegenstations daar nooit iets van gemerkt.

Wij wensen José en de familieleden veel sterkte in de komende tijd.

Namens de Commissie voor Gehandicapte Radioamateurs,
Loek Geertsen, PA9LUC

 


 

OM Hans Bouckaert (PD3HB), Silent Key

OM Hans Bouckaert (PD3HB), Silent KeyGeschrokken ontving ik het bericht dat op 58 jarige leeftijd is overleden Hans Bouckaert PD3HB.

Hans was geen vaste bezoeker van onze bijeenkomsten, maar was meer op zijn eigen manier actief met radio. Ook door zijn lichamelijke beperkingen was hij niet in de gelegenheid om in verenigingsverband actief te zijn.

Op donderdag 15 december 2016 werd afscheid genomen van Hans.

We wensen Martha en de kinderen veel sterkte toe.

Namens afdeling Leiden
Jaap van Duin voorzitter

 


 

OM Wilbert Willems (PE1ROY), Silent Key

Als afdeling, kregen wij het droevige bericht dat ons medebestuurslid Wilbert Willems (PE1ROY) op 6 december 2016 op 57 jarige leeftijd is overleden.

Wilbert was al jaren lid van de afdeling en de laatste jaren als bestuurslid.

Ook hielp hij al jaren als vrijwilliger bij onze vlooienmarkt. Hij was een echte zelfbouwer en had veel kunde in vooral de UHF en hoger en was altijd bereid om deze kennis te delen.

We wisten dat zijn gezondheid te wensen overliet, maar het leek beter te gaan.

Helaas heeft het niet zo mogen zijn.

Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Namens leden en bestuur van de BRAC, VERON afdeling Den Bosch,
Kobus Siebenga (PE2LOJ), secretaris

 


 

OM Eddy van Giersbergen (PD0BFB), Silent Key

Op 4 december 2016 is op 81 jarige leeftijd ons afdelingslid om Eddy van Giersbergen, PD0BFB, overleden.

Eddy was op Walcheren niet zo bekend, omdat hij niet veel op de band was te horen en niet op de afdelingsavonden kwam.
Zijn voorkeur lag bij de ontvangst van weersatellieten en alles wat daar mee samenhing en bouwde veel zaken zelf.

We wensen zijn XYL en QRP’s veel sterkte met dit verlies.

Namens de drie samenwerkende afdelingen;
VERON afdeling Walcheren,
VERON afdeling Vlissingen en
VRZA afdeling Zuid-West Nederland,

Dan de Bruijn, PA1FZH
Voorzitter afdeling Walcheren van de VERON

 


 

OM Henk Horree (PA0HPH), Silent Key

pa0hph-sk-1Na een lange periode van ziekte is op 80 jarige leeftijd overleden Henk Horree PA0HPH.

Henk was een gezien lid van onze afdeling, waar hij graag zijn steentje bijdroeg met activiteiten, waaronder het succesvolle schoolproject door leden van VERON en VRZA. Ondanks dat Henk aangaf dat hij zich niet lekker voelde was hij toch aanwezig tijdens de Kidsday in 2015. Vanaf dat moment werd hij steeds zieker.

De laatste maanden trachtte hij toch eventjes de afdelingsbijeenkomsten te bezoeken om even een praatje te maken met een aantal leden. In die gesprekken vermelde hij al dat het afscheid dichtbij was en zijn afscheid volledig geregeld had.

Henk zullen we blijven herinneren als een geweldig mens en radioamateur.

Op dinsdag 22 november is in Leimuiden gelegenheid om afscheid te nemen van Henk.

We wensen Riet, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe!

Namens afdeling Leiden
Jaap van Duin voorzitter

 


 

OM Dick Rollema (PA0SE), Silent Key

OM Dick Rollema (PA0SE), Silent KeyOp dinsdag 8 november 2016 overleed ons zeer gewaardeerd lid Dick Rollema PA0SE op 87 jarige leeftijd.

Vooral landelijk was hij als Hoofdredacteur verdienstelijk voor ons maandblad “Electron” en schreef hij daarnaast vele technische artikelen, waaronder de “Reflecties van PA0SE”.

Als lid van de afdeling was hij graag gezien. Ondanks dat hij binnen de afdeling geen bestuursverantwoordelijkheden droeg, adviseerde hij vaak als een betrokken lid.

Totdat hij fysiek problemen kreeg was hij veelal aanwezig bij de afdelingsbijeenkomsten en zeker tijdens de lezingen, welke hij vaak kritisch volgde. Vooral de laatste jaren was dit voor hem onmogelijk.

Met dankbaarheid mogen we terugkijken naar de vele jaren waarin hij bijdroeg aan de ontwikkeling van amateurradio.

Voor velen was hij een plezierig en een sociaal bewogen mens die een luisterend oor had.

Op maandag 14 november wordt afscheid genomen van Dick

We wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Namens afdeling Leiden
Jaap van Duin PA7DA, voorzitter

 


 

OM Huug van der Hoek (PE0HHM), Silent Key

Op 29 oktober 2016 is op 73-jarige leeftijd na een slopende ziekte overleden ons oud lid OM Huug van der Hoek PE0HHM.

Door zijn ziekte was Huug een jaar geleden gedwongen te verhuizen, en ook zijn hobby’s op te geven. Huug was al lid van de VERON nog voor de oprichting van de afdeling A52 Hoekse Waard.

Huug was een QRP man en hij was dan ook actief lid van de Benelux QRP club en had daar ook een aantal print ontwerpen voor gemaakt. Huug was niet zo veel op de band te horen, vaak wel in een technisch QSO of met ATV. Huug was namelijk veel bezig met zelfbouw, hij ontwierp en bouwde veel elektronica ontwerpen al dan niet voor het zend amateurisme of de ontvangst van weer satellieten. Huug was ook lid van de werkgroep Kunstmanen en ontving veel weer satellieten.

Hoewel hij nooit echt op de voorgrond trad was hij altijd bereid anderen te helpen en zo nodig te adviseren vooral op zelfbouw technisch gebied.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie, en wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Namens leden en bestuur van VERON afdeling Hoekse Waard (A52),
Evert van Belle (PA3FXY), Oud voorzitter A52
Gerard Speksnijder (PD2GSP), Secretaris A52

 


 

OM Gerard van Blijswijk (PA0EFI), Silent Key

Op 15 oktober 2016 is Gerard van Blijswijk op 89 jarige leeftijd overleden.

Gerard maakte zijn eerste rechtuit ontvanger al in 1940 en werd radiotelegrafist via de zeevaartschool in Rotterdam. Na het werken bij de Luchtmacht ging hij tot 1953 op de grote vaart als Mr. Sparks door het leven. Hierna trad hij in dienst bij de grootste nationale werkgever en bleef hij nog een tijd aan de (radio-)techniek verbonden totdat er een leraar in hem bleek te schuilen.

Als zendamateur heeft hij zich bezig gehouden met zelfbouw en met het maken van DX verbindingen, waarbij hij meerdere Awards heeft behaald. Voor de afdeling Wageningen heeft hij diverse bestuursfuncties vervuld en voor de Immunisatie Commissie van de VERON heeft hij hand- en spandiensten verricht, waarvoor hij de Gouden Speld heeft ontvangen.

Wij wensen familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

Namens het bestuur en de leden van de VERON afdeling Wageningen.
Fred Verburgh PA0FVH, secretaris.

 


 

OM Teko Meek (PA0TKM), Silent Key

pa0tkmHet overlijden van OM Teko, PA0TKM is letterlijk een silent key; Hij heeft zijn hele amateurloopbaan uitsluitend CW verbindingen gemaakt op de HF banden. Velen heeft hij geholpen bij het leren omgaan met de seinsleutel.

Het laatste jaar was het hem haast niet meer mogelijk om in de radiohut, zoals hij het noemde, te vertoeven. In de vroege ochtend van donderdag 13 oktober 2016 is hij overleden. Hij werd 94 jaar.

Velen zullen een prettige herinnering aan hem hebben.

Wij wensen zijn familie veel sterkte.

Namens de amateurs uit het rivieren gebied,
Carel Eilers (PA0CEA)