VERON DX-Honor Roll in Clublog

VERON DXCC League

Sinds enige tijd uploaden vele enthousiaste Nederlandse DX-ers hun log in adif formaat naar Clublog (DXCC League).
Doordat zij in hun instellingen VERON als club hebben aangevinkt is het mogelijk om lijsten te genereren en de banden scores van gewerkte en bevestigde DXCC landen met elkaar te vergelijken dit ter vervanging van de oude VERON DX-Honor Roll.

Lees meer

Nieuwe maandelijkse IARU-MS-nieuwsbrief voor Regio 1

Iedere maand publiceert het IARU Monitoring System een uitgebreide nieuwsbrief. Daarin staat onder andere gedetailleerde informatie over waargenomen indringers op de amateurbanden. De IARU-MS-nieuwsbrief van september meldt dat er, behalve Radio Ethiopië op 7110 kHz in AM, weinig nieuwe indringers werden aangetroffen. De meeste van de gehoorde signalen waren al bekend, soms sinds vele jaren. […]

Oregon studentensatelliet begin volgend jaar gelanceerd

Oregon studentensatelliet

OreSat0, Oregon’s eerste satelliet. Foto: oresat.org

De Portland State University verwacht dat de eerste studentensatelliet van Oregon begin volgend jaar wordt gelanceerd. Na maanden en maanden van onderzoek, testen en ontwikkeling bereidt de Portland State Aerospace Society (PSAS) zich voor om de eerste satelliet van Oregon, bestemd voor de sterren, af te leveren.

Lees meer

IARU R1 Conferentie & Workshop over de toekomst van amateurradio van start

IARU R1 Conferentie & Workshop over de toekomst van amateurradio van startOp vrijdag 15 oktober ging de IARU R1 Conferentie & Workshop over de toekomst van amateurradio van start. Bijna 140 afgevaardigden nemen daaraan de komende week, tot 24 oktober, deel. In verschillende break-out sessies werken ze in teams aan het definiëren van visies en ambities. Vooral strategische doelstellingen voor amateurradio. Daarbij is het einddoel acties, mijlpalen en concrete resultaten te definiëren. Dit is overigens slechts een selectie van wat zij zullen gaan doen.

Lees meer

Dove leerlingen praten met ISS

Leerlingen op Britse dovenschool genieten van ruimtegesprek

Leerlingen op Britse dovenschool genieten van ruimtegesprek

Mary Hare leerling Jacob stelt zijn vraag

Leerlingen van de Mary Hare School voor dove kinderen in het Verenigd Koninkrijk namen deel aan wat een wereldprimeur blijkt te zijn. Ze spraken namelijk met het Amateur Radiostation  van het Internationale Ruimtestation (ARISS). ARISS-UK en leden van de Newbury and District Amateur Radio Society (NADARS) maakten rechtstreeks contact met astronaut Mark Vande Hei, KG5GNP, in NA1SS. Het grondstation gebruikte de roepnaam GB4MHN. Vrijwilligers van ARISS-UK verzorgden de technische aspecten. Terwijl ondertussen leden van NADARS de studenten de “amateurradio-ervaring” bijbrachten door middel van evenementen en activiteiten.

Lees meer